AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE VE ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU

Büromuz hem Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süreçlerinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve onları bu yargı organları önünde temsil etmektedir.

AHİM’e kimler başvurabilir?            

Sözleşme m. 34

Bu Sözleşme veya protokollerinde tanınan haklarının Yüksek Sözleşmeci Taraflar’dan biri tarafından ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi, hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları Mahkeme’ye başvurabilir.

AHİM’e ne zaman başvurulabilir?

Sözleşme m. 35

 Mahkeme’ye, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri prensiplerine göre, ancak iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve nihai kararın verildiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde başvurulabilir

AYM’e kimler başvurabilir?                                                 

6216 sayılı Kanun m.46-

(1) Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir.

(2) Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir.

(3) Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz.

AYM’e ne zaman başvurulabilir?

6216 sayılı Kanun m. 47/5

Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği ve buna ilişkin kararın kesinleştiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

 Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 64/1

 Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yapılması gerekir.

 Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 59/3

Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin ya da onaylı örneklerinin eklenmesi zorunludur: (d) Nihai karar ya da işlemi öğrenme tarihini gösteren belge

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir