24Oca 2020

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE VE ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU Büromuz hem Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süreçlerinde müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve onları bu yargı organları önünde temsil etmektedir. AHİM’e kimler başvurabilir?             Sözleşme m. 34 Bu Sözleşme veya protokollerinde tanınan haklarının Yüksek Sözleşmeci […]

28Oca 2020

Süreli Çalışma İzni 13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte […]

28Oca 2020

Geçerli pasaportları veya pasaport yerine geçen belge ile giriş yapan yabancılar, geldikleri ülkeye uygulanan vize veya vize muafiyeti süresince ülkemizde konaklayabilirler. Ancak vize veya vize muafiyeti süresinden daha fazla süreyle kalmak isteyen yabancıların almak zorunda oldukları belgeye ikamet izni denir.